Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele, omavalitsustele ja eraisikutele abi erinevate abitööde teostamisel.

Abitööd on kõik sellised tööd, mis ei nõua töötajalt erioskusi tööde teostamiseks.

Kõik meie töötajad kes lähevad objektidele on EV kodanikud või püsivad elanikud ja saavad aru eesti keelest.

Töötajate keskmine vanus on 34 a.

Tegutseme peamiselt Lõuna-Eestis, aga pikemaajaliste objektide puhul üle eesti.

Kui öelda sõna “abitööline”, siis enamasti seostatakse seda koheselt ehitusega. Tegelikkuses on aga abitöölisi tarvis väga paljudes erinevates sektorites. Oleme kaardistanud oma töötajate erioskused ja tugevused. Vastavalt tellija spetsiifikale püüame alati saata objektile sinna kõige paremini sobiva abitöölise.

Näiteks: Kui on vaja abi kontori või tootmise ümberkolimisel, siis võimalusel, saadame sellele tööle füüsiliselt tugevamad mehed. Kui on vaja teostada ehituse lõpukoristust või on vaja tootmises sorteerida väikseid asju, siis nendele töödele sobivad ka naised.

Meie peamisteks klientideks on hetkel ehitusettevõtted, aga järjest rohkem ja rohkem kasutavad meie teenust erinevad tootmisettevõtted, kohalikud omavalitsused ja ka eraisikud. Peamised abitööd millega me tellijaid aitame:

 • Ehitus – Kõikvõimalikud ehituslikud tööd, kus ei ole vaja töötaja poolseid erioskusi ja tööriistu. Mõned näited millega ehituses igapäevaselt kokku puutume:
  • Müüritöödel segu valmistamine, kivide ettetoomine ja kätte andmine
  • Pinnase ettevalmistamine järgmiseks tööetapiks
  • Maa aluse müüritise soojustamine vahtplastiga
  • Villa paigaldus roovide vahele
  • Abistamine kipsseinte ehitamisel
  • Erinevate materjalide ettevalmistamine järgmiseks tööetapiks
  • Sandwich paneeli vuukide teipimine tuule/aurutõkke teibiga
  • Sandwich paneeli ja katteliistude vuukide silikoonitamine (toiduainete tööstus)
  • Ehitusaegne objekti koristus suuremast prügist ja ehitusjääkidest
  • Ehitusjärgne suurpuhastus (ei sisalda akende välipesu)
  • Ootamatult haiguslehele jäänud abitöölise asendamine ajutise abitöölisega
 • Tööstus – tööstusesse on meid appi palutud:
  • materjali/toorme sorteerimisele
  • seadmete ümberkolimisele või utiliseerimisele kuuluvate seadmete demonteerimisele
  • lihtsatele osakoostetöödele,
  • pakkimisele, materjali lahti pakkimisele ja ettevalmistusele järgmiseks tööetapiks
  • seadmete ja detailide survepesule

Abitööline või abitöölised tööstuse haldusjuhi käsutusse on populaarne teema.

 • Omavalitsus – erinevad heakorratööd, nagu näiteks:
  • kraavide ja teeäärte puhastamine võsast
  • parkides muru niitmine
  • sügisel lehtede koristamine parkides
 • Erasektor – eraisikuid aitame peamiselt erinevate ehitustööde teostamisel mida maja peremees on ette võtnud. Lisaks sellele on tehtud tööde hulka kuulunud puude riita ladumine, heina või võsa trimmedamine, kraavipervede puhastamine võsast.