Tutvustus

Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele, omavalitsustele ja eraisikutele abi erinevate abitööde teostamisel.

Abitööd on kõik sellised tööd, mis ei nõua töötajalt erioskusi tööde teostamiseks.

Kõik meie töötajad kes lähevad objektidele on EV kodanikud või püsivad elanikud ja saavad aru eesti keelest. Töötajate keskmine vanus on 34 a.

Tegutseme peamiselt Lõuna-Eestis, aga pikemaajaliste objektide puhul üle eesti.

Tööjõu tellimine

Vajate ajutist tööjõudu, siis saatke alloleva vormi kaudu meile päring. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel.

Opetiivjuhtumil helistage: 516 9500

Töö kirjeldus ja erisoovid

 

Teenuse tellimuse tingimused

Kõik meie poolt teostatud abitööd teostatakse tunnitöö alusel. Tunnitöö tasu on 13.9 eur/h + km. Miinimumarvestus on 8 tundi päevas. Juhul kui abitöölise teenust vajatakse pikemalt kui 3 nädalat, siis sõltuvalt töö iseloomust on võimalik pidada hinnaläbirääkimisi.

Lepingu sõlmides määratakse abitöölisele objektipõhine ülemus ehk vastutav isik. Vastutava isiku kohustus on tutvustada abitöölisele objektipõhiseid tule-, turva- ja tööohutuse alaseid reegleid. Juhul kui objektil on veel mingeid ohtusid, millega abitööline võib tööülesandeid täites kokku puutuda, siis peab tellija poolne vastutav isik neid abitöölisele tutvustama.

Tellija poolne vastutav isik tutvustab abitöölisele tema tööülesandeid ja veendub selles, et abitööline on tööülesannetest õigesti aru saanud ja täidab neid vastavalt tellija ootustele. Soovitav on abitöölise töökvaliteedi pisteline kontroll.

Abitöölise kohustus on kanda objektil kõiki temale ettenähtud kaitsevahendeid ja täita temale antud tööülesandeid.

Kui tellija töötab graafiku alusel, siis sellest tuleb eelnevalt teada anda ja töögraafik tuleb teenuse osutajaga eelnevalt kokku leppida.

Töökeskkond ja tööohutus

Peame lugu turvalisest ja ohutust töökeskkonnast. Meie töötajad kannavad ehitusobjektidel ehitustöid tehes alati ettevõtte logoga (abitööline24) kaitsevahendeid (kiiver, turvajalanõu, turvavest).  Kuna objektid on väga erinevad ja igal objektil on oma spetsiifika, siis objektipõhised eri-kaitsevahendid kohustub abitöölisele tagama teenuse tellija või tema poolt määratud vastutav isik.

Koostöölepingut sõlmides lähtume põhimõttest, et kõike, mida saab teha masinaga, teeme masinaga. Hindame kõrgelt oma töötajate tervist.

Miks kasutada meie teenust

Abitöölise teenuse tellimine on eelkõige ettevõtetele ja omavalitsustele hea ja mugav võimalus hoida püsivad tööjõukulud kontrolli all. Palgates omale püsiva töötaja, on tööandja mure, et töölisele oleks iga päev tööd pakkuda.

Juhul kui mingil põhjusel tööd ei ole või on tööd vähe, siis muutub niisama istuv töötaja tööandjale koormavaks nii finantsilises mõistes, kui ka töökorralduslikus mõistes.

Juhul kui ettevõtte töömaht muutub sõltuvalt aastaajast, siis hooajalise töömahu suurenemise puhul saavad taaskord meie abitöölised appi tulla.

Kasutades meie teenust säästab ettevõte raha, aega  ja energiat mis muidu oleks kulunud personali otsingule.
Lisaks eelpool nimetatud faktidele ei pea ettevõte muretsema ka puhkusetasude pärast.

Tule tööle!

Kui oled huvitaud töötamisest lihttöödel, siis saada meile oma kontaktid alloleva vormi kaudu.

Saada meile oma andmed